Nederlands English

Project Conversie

Als softwarearchitect verantwoordelijk voor het analyseren van usecases en opstellen van systeem- en softwarespecificaties. Bewaken van de ontwikkelde software of deze nog voldoen aan de architectuur. Verantwoordelijk voor de applicatie-integratie van de overige ontwikkelde systemen(projecten). Ontwikkelstraat ontwikkelt en bewaakt waarmee de applicaties ontwikkeld, getest en gedeployed worden. Vanwege mijn technische kennis fungeerde ik ook als aanspreekpunt op het gebied van technische punten. Ook heb ik diverse collega’s begeleid en opgeleid.

Als analist verantwoordelijk voor het analyseren van de ingelezen informatie of bijvoorbeeld:

  • uitzoeken of burgers wel terecht een toeslag ontvangen
  • uitzoeken of de diverse bronsystemen (systemen van de Belastingdienst) wel correcte data aanleveren.

Door deze informatie te delen met de diverse kernteams is het mogelijk om de kwaliteit van de data welke geleverd wordt door de bronsystemen te verbeteren. Hierdoor wordt het uiteindelijke systeem welke conversie vult niet vervuild met historische data.

Als lead-developer & technisch projectleider verantwoordelijk voor het inplannen/inschatten van de te ontwikkelen usecases en om te zetten in workitems die door de developers opgepakt kunnen worden. Codereviews uitvoeren van de ontwikkelde software. Tevens begeleid en leid ik developers bij hun dagelijks werkzaamheden.

Als softwareontwikkelaar diverse tools ontwikkelt t.b.v. het build proces met de Team Foundation Server.

Klantbeeldservice

De applicaties burger- & kantoorportaal heeft allerlei gegevens van een bepaalde burger nodig om een bepaald klantbeeld op te bouwen t.b.v. de user-interface. Voorheen waren de verschillende applicaties hiervoor zelf verantwoordelijk, het gevolg was dat er een wirwar aan synchrone service ontstonden naar de verschillende applicaties. Tevens werd op meerdere plekken business-logica ontwikkeld en onderhouden. Deze interfaces hebben we de chatty-interface genoemd. Om deze problematiek op te lossen is de klantbeeldservice ontwikkeld, deze zal een klantbeeld voor een bepaalde burger opbouwen door gebruik te maken van berichten die over de bus gerouteerd worden welke van toepassing zijn voor een klantbeeld. Deze interface is omgedoopt tot de chunky-interface. Bij het ontsluiten hiervan hoeven portalen maar een service-call uit te voeren, dit levert een grote performance winst op bij de portalen.

Round-Robin TSL

De applicatie TSL bestaat uit een x-tal services welke berichten ontvangen van een bus. Deze berichten komen volstrekt willekeurig binnen bij de verschillende services. Deze service kunnen bepaalde acties alleen in een bepaalde volgorde doen. Zonder de huidige structuur van TSL services ingrijpend te wijzigen is er round-robin component ontworpen welke het mogelijk maakt om berichten die nog niet afgehandeld kunnen worden tijdelijk in een wachtkamer te plaatsen. Op gezette momenten(instelbaar) worden deze berichten nogmaals aan de TSL service aangeboden.

Taskforce performance/stabiliteit

Het programma kampte met grote problemen omtrent de performance en de stabiliteit van de verschillende applicaties die a-synchroon met elkaar communiceren. Alle applicaties integreerden op dat moment nog met webservices, dit hebben we vervangen door voor het verkeer van de berichten gebruik te maken MSMQ-queue’s en webservice logica te hosten in een windows-service. Hierdoor werden de applicatie stabieler en kwam dit ook ten goede van de performance.

Parallel hieraan hebben we een alternatieve methode ontwikkeld. Deze methode heeft de MSMQ-queue’s vervangen door specifieke SQL tabellen. Deze aanpassing heeft na uitvoerige testen toch stabieler en betere uitwerking op de performance gegeven. Het programmamanagement heeft daarom ook voor deze architectuele wijziging gekozen en is nu voor elke applicatie binnen het project geimplementeerd.

Software-architect, lead-developer, technisch projectleider, analist
www.capgemini.com

home-image